در راستاي سياست ستاد استاد مشاور و بند 31 اساسنامه آن ستاد، بنا به درخواست معاونت فرهنگي دانشكده علوم توانبخشي، كارگاه نيم روزه­اي با عنوان ارتباط استاد و دانشجو جهت اساتيد مشاور آن دانشكده، در تاريخ 2/4/1390 راس ساعت 8 صبح با حضور 17 نفر از اعضاي هيئت علمي آن دانشكده توسط اداره مشاوره دانشجويان در سالن كنفرانس آن اداره برگزار گرديد، در اين جلسه ابتدا مهارت ارتباطي استاد دانشجو توسط دكتر ماني؛ سپس نحوه تعامل با دانشجويان آسيب پذير توسط آقاي دكتر محقق زاده و سطوح شخصيت انسان ( كودك، والد و بالغ) و آسيب پذيري آن در ارتباطات بين فردي توسط آقاي فريدوني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شايان ذكر است كه علاوه بر اساتيد محترم دانشكده رياست محترم دانشكده و معاونين ايشان نيز از ابتداي تا انتها جلسه حضورداشتند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-4-5 13:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ