شماره تلفن های حوزه معاونت دانشجویی به قرار ذیل است:


معاون دانشجویی2154 - 2798
مدیر امور دانشجویی2472
معاون مدیر کل  2602
مسئول دفتر معاونت2730
حسابداری2474-2475-2457
آمار و بهداشت 2468
IT2468
اداره خوابگاهها2464
اداره رفاه دانشجویان 2507-2458
تدارکات و کارپردازان2462-2473-2477
امور اداری2459-2461-2479
انتظامات2508
اداره نقلیه 2296147
اداره تربیت بدنی 6356707-6356709
سلف مرکزی2945-2942
مرکز طبی دانشجویان2963-2961
مرکز مشاوره دانشجویان 2966-2964
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-1-16 8:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ