لیست شهریه مدارس ورزش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نام رشته

دانشجویان

کارکنان

هیئت علمی

نظام پزشکی

بستگان

ملاحظات

بدنسازی

20/000

100/000

150/000

300/000

400/000

بانوان - آقایان

تکواندو

20/000

100/000

150/000

200/000

200/000

بانوان - آقایان

کاراته

20/000

100/000

150/000

200/000

200/000

بانوان - آقایان

جودو

20/000

100/000

150/000

200/000

200/00

آقایان

فول کنتاکت

20/000

100/000

150/000

200/000

200/000

آقایان

سنگ نوردی

20/000

100/000

150/000

200/000

200/000

بانوان - آقایان

پینگ پنگ

20/000

100/000

150/000

200/000

200/000

آقایان

ووشو

20/000

100/000

150/000

200/000

200/000

آقایان

دوچرخه سواری

20/000

80/000

100/000

200/000

200/000

بانوان - آقایان

اسکیت

70/000

300/000

400/000

500/000

500/000

بانوان - آقایان

بسکتبال

70/000

150/000

200/000

500/000

500/000

آقایان

کیوکوشین

20/000

100/000

150/000

300/000

300/000

آقایان

یوگا

20/000

100/000

150/000

200/000

 

بانوان

بسکتبال (خصوصی)

1/400/000  ریال

آقایان

شنا آموزشی

(خصوصی)

1/500/000  ریال

بانوان - آقایان*  کلیه مبالغ فوق ، به ریال می باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-10 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ