نام و نام خانوادگي مسوول تداركات :ابراهيم رعيت نژاد

شرح وظایف اداره تدارکات :

1- دريافت درخواست خريد از كليه واحدهاي درخواست كننده معاونت دانشجويي

2- اولويت بندي درخواست ها از نظر زمان مورد نياز و ضروري بودن اقلام

3- استعلام قيمت از فروشگاه ها جهت خريد كالا ،با قيمت مناسب و كيفيت مورد نظر واحد ها

4- خريد كالاهاي مورد درخواستي واحد ها و تحويل به انبار

5-بررسي فاكتور ها جهت تنظيم سند از نظر قيمت ، تاريخ و مخدوش نبودن آنها ، تكميل امضاء و رفع نواقص

6- تنظيم سند هاي جاري ،عمراني ،اموالي جهت بررسي صدور چك

7-پيگيري مطالبات فروشندگان ،شركتها و پيمانكاران

8-هماهنگي لازم جهت اردوهاي مختلف دانشجويي ،المپياد ها ،كارگاههاي آسيب شناسي ،سمينارها ،مسابقات ورزشي و....

9- تنظيم چك ليست هاي ماهيانه كليه واحد هاي معاونت از جمله تغذيه ،نقليه،امور اداري ،بهداشت،خوابگاه ها ،فضاي شبز،تاسيساتي و..

10- انعقاد قرارداد جهت تعميرات عمراني ،آموزشي و تفريحي و......

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-2-13 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ