نحوه ثبت نام وام ضروري و اطلاعات قابل ارائه در مورد آن :

 وام ضروري به دانشجويان دوره هاي روزانه كه در نتيجه رويداد با مشكل مالي روبرو ميشوند پس از یکسال تحصیل و رعایت فاصله 12 ماه یک نوبت در طول تحصیل به شرح ذیل
 
پرداخت می شود.:

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته  مبلغ  000/500/1 ریال
مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد   مبلغ  000/000/3 ریال
مقاطع دکتری عمومی   مبلغ   000/000/6
مقاطع دکتری تخصصی  (PHD) وتخصص (دستیاران) مبلغ  000/000/6
ماده 21)
وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه ورودی قبل از سال تحصیلی 91-90 به شرح ذیل پرداخت می شود.

 • در صورت عدم استفاده ، مطابق ماده (1) پرداخت می شود.
 •  
 • در صورت عدم استفاده از وام ضروری می توانند مابه التفاوت سقف وام و وام های دریافتی را درخواست نمایند.(مانده کمتر از 000/500 ریال قابل پرداخت نمی باشد.)

ماده (3) : 
پرداخت وام ضروری به دانشجویان شبانه ممنوع است.

ماده (4):
با دانشجویان واجد شرایط زیر علاوه بر وام ضروری ماده(1) با رعایت فاصله یکسال تا دو برابر مبلغ پایه وام ضروری (000/500/1) وام پرداخت می گردد.
 • نفرات اول تا سو (تیمی و انفرادی ) المپیاد های ورزشی دانشگاههای کشور
 • نفرات اول تا سو (تیمی و انفرادی ) المپیاد های فرهنگی دانشگاههای کشور
 • نفرات اول تا سو (تیمی و انفرادی ) مسابقات بین المللی و جهانی دانشجویی
 • نفرات اول تا سو (تیمی و انفرادی ) مسابقات قرآنی دانشگاهای کشور
 • نفرات اول تا سو (تیمی و انفرادی ) امتحانات جامع کارورزی و علوم پایه
 • دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات
 • دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی (سیل و زلزله و....)
 • دانشجویانی که عازم حج و زیارت عتبات عالیات  می باشند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-21 12:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ