به منظور تامين بخشي از هزينه هاي وسايل آموزشي وام خريد كالا به دانشجويان روزانه شاغل به تحصيل حداكثر به مبلغ 000/1000 ريال  به صورت اعتبار خريد از فروشگاه اينترنتي صندوق  ،پرداخت مي گردد.دانشجويان مي توانند به سايت www.eshop.srd.ir مراحعه نمايند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-10-28 8:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ