شرایط دانشجوی ممتاز :

دانشجوی ممتاز باید واجد یکی از شرایط زیر در سال تحصیلی 90-89 و بعد باشد:

1- برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری( با معرفی سازمان سنجش اموزش کشور)

2-برگزیدگان رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد ، دکترای تخصصی با معرفی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت ، و تخصصی ، داروسازی و دندانپزشکی

3- دارندگان مدال طلا ف نقره و برنز کشوری از المپیادخای علمی دانش آموز (با معرفی وزارت اموزش و پرورش)

4- رتبه های اول انفرادی کشوری المپیاد علمی دانشجویان کشور با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

5- دارندگان مدال المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تایید وزارت

6- برگزیدگان حایز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنوارهای خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی ) با معرفی دبیرخانه های مربوطه.

7- مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی ، با تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه.وام تحصیلی سه برابر مصوب به دانشجویان واجد شرایط تعلق می گیرد.

وام صروری سه برابر سقف مصوب به دانشجویان واجد شرایط تعلق می گیرد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-21 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ