وام تحصيلي و مسكن

 1. وام تحصيلي در سقف اعتبارات هيات امنا از شروع سال تحصيلي حداكثر براي مدت 10 ماه درسال  به دانشجويان واجد شرايط ، تعلق خواهد گرفت .
 2. وام مسكن به تناسب منابع موجود به دانشجويان غير بومي ودانشجوياني كه در خوابگاهها ي دانشجويي سكونت نداشته باشند واجاره نامه مورد تائيد ارائه نمايند پرداخت مي گردد .
 3. پرداخت وام تحصيلي ومسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي وپايدار وبورسيه ويا دريافت كننده كمك تحصيلي از محل هاي ديگر ممنوع است .
 4. دانشجويان كه درترم تابستان واحد درسي اختيار مي نمايند مي توانند به مدت 2 ماه با تاييد آموزش دانشكده از اين وام بهره مند گردند.
 5. حداكثر دوره هاي مجاز براي استفاده از وام هاي تحصيلي ومسكن در طول تحصيلي  با رعايت مقررات آموزشي به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

دوره كارداني وكارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 5 نيمسال تحصيلي

دوره كارشناسي پيوسته 

حداكثر 9 نيمسال تحصيلي

دوره دكترا عمومي

حداكثر 14 نيمسال تحصيلي

دوره دكتراي تخصصي  ،  P.H.D

حداكثر 5 نيمسال تحصيلي

   

وام تحصيلي دانشجويان ممتاز ونمونه دانشگاهها متناسب با منابع صندوق حداكثر تا 3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجويان عادي وبر اساس دستورالعمل و ضوابط تعيين شده دانشجويان ممتاز ونمونه با تشخيص معاونت دانشجويي دانشگاه وتصويب رئيس صندوق قابل پرداخت مي باشد .

 

 

 • برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم كنكور سراسري (‌با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور )
 • برگزيدگان رتبه هاي اول تاسوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد ، دكتري تخصصي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش علو م پايه پزشكي ، بهداشت و تخصصي ، داروسازي و دندانپزشكي
 • دارندگان مدال طلا ونقره وبرنز كشوري از المپياد هاي علمي دانش آموزي ( با معرفي وزارت آموزش و پرورش)
 • رتبه هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت
 • دارندگان مدال طلا از المپياد هاي بين المللي دانشجوي در زمينه علوم پزشكي با تائيد وزارت
 • برگزيدگان حايز رتبه هاي اول تاسوم نهائي جشنواره رازي ، جشنواره خوارزمي وجوان خوارزمي (‌درزمينه علوم پزشكي )‌با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه
 • مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات وفناوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

 

 • وام تحصيلي دانشجويان مجرد ماهيانه 000/300 ريال ودانشجويان متاهل000/450 ريال مي باشد .  به دانشجويان متاهل مرد ماهيانه به ازاي هر فرزند 000/30 ريال حق اولاد تعلق مي گيرد    ( حداكثر تا 3 فرزند )‌
 • وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه 000/250ريال ودانشجويان متاهل ماهيانه 000/500 ريال مي باشد .

وام ضروري

وام ضروري به دانشجويان دوره روزانه كه درنتيجه رويدادها با مشكل مالي روبرو مي شوند حداكثر مبلغ 000/500/1 ريال با رعايت ضوابط و طبق جدول امتياز بندي پرداخت مي شوند.

پرداخت وام ضروري به دانشجويان شبانه ممنوع است .

حداكثر دفعات پرداخت وام ضروري به دانشجويان متقاضي با رعايت فاصله 8 ماه به شرح ذيل  مي باشد

 

 

                      *   مقاطع كارداني وكارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد 2 بار

                      *   مقطع كارشناسي پيوسته  4 بار

                      *   دكتري عمومي 6 بار

                      *   دكتري تخصصي ( P.H.D)  وتخصص 3 بار

 

 

 

 • براي دانشجويان جديد الورود متقاضي وام ضروري در صورت رعايت حداقل انتخاب واحد حداكثر 000/700 ريال بدون امتياز بندي پرداخت مي شود.
 • به دانشجويان مقاطع دكترا تخصصي (P.H.D) دستياران تخصصي اعطاي سقف وام ضروري بلامانع است.

 

ـ  به دانشجويان واجد شرايط زير يك بار وام ضروري بدون امتياز بندي تا دو برابر سقف مجازپرداخت مي گردد .

 • نفرات اول تاسوم (‌تيمي و انفرادي )‌المپيادهاي ورزشي دانشگاههاي كشور
 • نفرات اول تاسوم (‌تيمي وانفرادي) المپيادهاي ورزشي بين المللي وجهاني دانشجويي
 • نفرات اول تاسوم مسابقات قراني دانشگاههاي كشور
 • نفرات اول تاسوم امتحانات جامع كارورزي وعلوم پايه
 • دانشجويان حادثه ديده در بلاياي طبيعي ( سيل ، زلزله و ......) كه دريكي از دانشگاههاي علوم پزشكي مشغول به تحصيل بوده وخود وخانواده آنها خسارات ديده باشند .
 • دانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات
 • دانشجويان مبتلا به بيماريهاي خاص و پر هزينه

دانشجوياني كه عازم سفر حج وزيارت عتبات عاليات مي باشند . 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-9-22 13:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ