نام ونام خانوادگي  مسئول اداره رفاه دانشجويان : مريم باب اناري - كارشناس روان شناسي باليني

 

 اهم وظايف :

1- اقدام لازم در جهت اخذ اعتبار وامهاي دانشجويي(تحصيلي ،مسكن ،ضروري،ازدواج ،وديعه مسكن ، وام ببمه دانشجويي و وام شهريه )

2-امور مربوط به پرداخت وام قرض الحسنه دانشجويي از محل صندوق قرض الحسنه دانشجويان.

3-اقدام لازم در رابطه با بيمه حوادث دانشجويان در يك سال تحصيلي

4- اقدام لازم در رابطه با بيمه خدمات درماني دانشجويان و افراد تحت تكفل آنها

5- هماهنگي لازم با اداره كل آموزش دانشگاه در رابطه با ثبت نام از دانشجويان جديدالورود

6-پيگيري لازم در جهت اخذ كد مركزي دانشجويان

7- پيگيري لازم در جهت اخذ  تعهر نامه محضري دانشجويان و ثبت در پرونده كامپيوتري آنها و بايگاني اسناد

8- اقدام لازم در جهت تنظيم ليست اسامي دانشجويان واجد شرايط دريافت وامهاي دانشجويي در هر ترم تحصيلي و نظارت بر حسن انجام آنها

9-ارتباط  مستقيم با صندوق رفاه دانشجويان گروه پزشكي در تهران از طريق تلفن و سيستم يكپارچه on line  آن صندوق جهت ردو بدل كردن اطلاعات دانشجويان

10- كنترل لازم در جهت بازپرداخت وامهاي پرداخت شده به دانشجويان

11- كنترل و ارسال فرمهاي وضعيت اعلام بدهي فارغ التحصيلان به تهران

12- هماهنگي لازم با بانك هاي پرداخت كننده وامهاي دانشجويي

13- اقدام لازم در جهت پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر

14- نظارت بر توزيع لوازم كمك اموزشي بين دانشجويان

15- تهيه گزارشات ماهيانه و آمار عملكرد اداره رفاه دانشجويان

16- نظارت بر بايگاني مكاتبات اداره رفاه دانشجويان

17- نظارت بر خدمات پرسنل شاغل در اداره رفاه دانشجويان

18- انجام ديگر امور محوله از سوي مديريت محترم دانشجويي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آدرس : خيابان زند جنب هلال احمر ، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شماره تماس : 2122458

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-9-11 10:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ