شعبه مركزي

آدرس

خيابان نشاط- ساختمان سلف مركزي - طبقه سوم - اداره مشاوره دانشجويان

تلفن 2122964-2122965 -2122966- 2122967- 2122968

ساعت كار

شنبه تا پنج شنبه 30/7 الي 14

مسئولدكتر آرش ماني
كارشناسان              

 نرجس عرفان منش- مژگان پرواز- مرضيه سادات انجوي اميري ( بنفشه اميدوار)

 

 

شعبه دانشكده پزشكي

آدرس

ميدان امام حسين(ع) ، دانشكده پزشكي ، واحد امور فرهنگي

تلفن2305884

ساعت كار          

سه شنبه ها از ساعت 11 الي 14

مشاورنرجس عرفان منش

 

 

 

شعبه دانشكده دندانپزشكي

آدرس                   

خيابان قصرالدشت ،قم آباد ،دانشكده دندانپزشكي ، واحد امور فرهنگي

تلفن6263193-66480366-66419504-61113209

ساعت كار

 دوشنبه ها از ساعت 10 الي 14

مشاورنرجس عرفان منش

 

 

شعبه دانشكده داروسازي

آدرس                    

جاده شيراز - اصفهان ، اكبر آباد ، دانشكده داروسازي ، واحد امور فرهنگي

تلفن2424128 -2424255

ساعت كار

دوشنبه ها ازساعت 10 الي 14

مشاور آقای فتحی

 

 

شعبه دانشكده پيراپزشكي

آدرس                   

خيابان مشكين فام ، روبروي هتل هما ، واحد امور فرهنگي

تلفن2295023

ساعت كار

يكشنبه ها از ساعت 10 الي 14

مشاور مرضيه سادات انجوي اميري

 

 

شعبه دانشكده توانبخشي

آدرس              

خيابان ابيوردي ، دانشكده توانبخشي ، واحد امور فرهنگي

تلفن6271551 - 6261081

ساعت كار

چهار شنبه ها از ساعت 10 الي 13

مشاورآقای فریدونی

 

 

شعبه دانشكده پرستاري

آدرس                    

ميدان نمازي ، بيمارستان نمازي ، دانشكده پرستاري ،واحد امور فرهنگي

تلفن6279131 -6279133

ساعت كار

يكشنبه هاوچهارشنبه ها از ساعت 11 الي 14

مشاورآقای فریدونی

 

 

شعبه دانشكده  بهداشت

آدرس            

كوي زهرا ، دانشكده بهداشت ، واحد امور فرهنگي

تلفن7251001 - 7251005

ساعت كار

سه شنبه ها از ساعت 9 الي 30/13

مشاورمژگان پرواز

 

 

شعبه دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي

آدرس                       

خيابان مشكين فام ، روبروي خيابان سميه ، دانشكده مديرت ، واحد امور فرهنگي

تلفن229603 - 2288607

ساعت كار

چهار شنبه ها از ساعت 10 الي 14

مشاورمرضيه سادات انجوي اميري

 

 

شعبه خوابگاه ارم (1)

آدرس          

فلكه ارم ، دانشگاه شيراز ، محوطه خوابگاه ارم

تلفن6266500 -5291 628

ساعت كار

 شنبه ها از ساعت 30/17 الي 30/20

مشاورخانم زارعی

 

 

شعبه خوابگاه ارم (2)

آدرس          

فلكه ارم ، دانشگاه شيراز ، محوطه خوابگاه ارم

تلفن6287100

ساعت كار

 چهارشنبه ها از ساعت30/ 17 الي30/ 20

مشاورخانم زارعی

 

 

شعبه خوابگاه ارم (6)

آدرس          

فلكه ارم ، دانشگاه شيراز ، محوطه خوابگاه ارم

تلفن6282700

ساعت كار

 سه شنبه ها از ساعت 30/17 الي 30/20

مشاورخانم زارعی

 

 

شعبه خوابگاه ارم (7)

آدرس          

فلكه ارم ، دانشگاه شيراز ، محوطه خوابگاه ارم

تلفن6286100

ساعت كار

 يكشنبه ها از ساعت 30/17 الي 30/20

مشاورخانم زارعی

 

 

شعبه خوابگاه سميه

آدرس            

خيابان مشير فاطمي ،خيابان معدل ، خوابگاه سميه

تلفن2341810

ساعت كار

 چهارشنبه ها از ساعت 1730/ الي 30/20

مشاورخانم زارعی

 

 

شعبه خوابگاه حضرت زينب (س)

آدرس                     

ابتداي خيابان ابيوردي ، كوچه دانشكده توانبخشي ، خوابگاه حضرت زينب

تلفن6290501 - 6290502

ساعت كار

سه شنبه ها از ساعت 30/17 الي 30/20

مشاورنرجس عرفان منش

 

 

شعبه خوابگاه گلستان

آدرس                    

ابتداي خيابان ابيوردي ، كوچه دانشكده توانبخشي ، خوابگاه گلستان

تلفن6285881

ساعت كار

 سه شنبه ها از ساعت 30/17 الي 30/20

مشاورخانم عرفان منش

 

 

شعبه خوابگاه آقايان - شهيد دستغيب

آدرس             

ميدان ارم ، كوي پرديس ارم ، خوابگاه شهيد دستغيب

تلفن6466711

ساعت كار

شنبه ها و دوشنبه ها  از ساعت 30/17 الي 30/20

مشاورآقای فتحی

 

 

شعبه خوابگاه  رودكي

آدرس             

خيابان زند ، خيابان رودكي ،كوچه جنب هتل پارسيان

تلفن2354027

ساعت كار

دوشنبه ها (ساعت 17 الی 20)

مشاورخانم پرواز

 

 

شعبه خوابگاه متاهلين - امام حسن (ع)

آدرس                     

خيابان زند ، كوچه روبروي خيابان انوري ، كوچه دژبان ، خوابگاه امام حسن

تلفن229603 - 22886073

ساعت كار

دوشنبه ها از ساعت 30/17 الي 30/20

مشاورمرضيه سادات انجوي اميري

 

 

شعبه خوابگاه متاهلين - علوي

آدرس           

خيابان ملاصدرا ، كوچه 2 ، جنب پاساژ pc center

تلفن2306932 - 230491

ساعت كار

دوشنبه ها از ساعت 30/17 الي 30/20

مشاورمرضيه سادات انجوي اميري


 

شعبه خوابگاه آقایان- امام رضا (ع)

آدرس               

خيابان ساحلی شرقی - پل حر - جنب سازمان و فاضلاب

تلفن2279611

ساعت كار

دوشنبه ها (ساعت 17 الی 20)

مشاورآقای صمد فریدونی


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-17 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ