اهم شرح وظايف مركز طبي   :

  1-  ارائه دعوتنامه و تعیین زمان مراجعه هنگام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود به منظور انجام معاینات اولیه   

2-   ویزیت توسط پزشک عمومی و ارجاع دانشجو به آزمایشگاه برای انجام   یک سری آزمایشات اولیه از قبیل   U/A,CBC ,FBS      و تعیین گروه خونی جهت هر دانشجوی جدید الورود

3-  انجام آزمایشات تکمیلی علاوه بر آزمایشات اولیه با توجه به نظر پزشک در صورت لزوم

4- پیگیری نتایج آزمایشات تک تک دانشجویان و بررسی مجدد توسط پزشک بخش

5- انجام آزمایشات مجدد ، تجویز دارو ، معرفی دانشجو به پزشک متخصص در صورت نیاز با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده  

6- تشکیل پرونده سلامت دانشجو

7- بررسی گواهی های مربوط به مرخصی کارمندان وغیبت دانشجویان در جلسه امتحان به دلیل بیماری، توسط پزشک بخش

8- معرفی جهت ارائه خدمات دندانپزشکی

9- امکان معاینه دانشجو توسط پزشک عمومی در مرکز

10- ارجاع دانشجویان به مراکز تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه

11- تنظیم راهبردهای اصلی ارائه خدمات بهتر بهداشتی و طبی به دانشجویان به صورت سالیانه

12-  مشارکت فعال در فعالیت های پژوهشی معاونت دانشجویی جهت ارتقاء سطح خدمات ارائه شده به دانشجویان

13- انجام آزمایشات و تایید سلامت افراد متقاضی کار در واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-2 12:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ