رئيس حسابداري حوزه معاونت دانشجويي  :  آقاي محمد صادق فخار


   اهم وظايف اداره حسابداري :

1- انجام امور مالي معاونت دانشجويي  و مديريت هاي تابعه

2-  گرفتن تخصيص اعتبار لازم جهت انجام هزينه هاي مربوطه

3-  ارسال اسناد و مدارك مالي به معاونت پشتيباني وامور مالي دانشگاه

4-  جذب درآمد استخر و تغذيه واريزي به حساب دانشگاه

5-  تهيه صورت هاي مالي و فرم هاي خاص در پايان هر ماه و سال مالي

6- پرداخت وام حج عمره به دانشجويان    

7- پرداخت وام به كاركنان معاونت دانشجويي   

                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------                  

 

آدرس : خيابان زند

ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشكي شيراز-طبقه زير زمين

شماره تماس :  2122475و2122474

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-19 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ