نام و نام خانوادگي  مسوول انتظامات معاونت دانشجويي  : حميد خسروي

                                                              شرح وظايف واحد انتظامات :

                                          1- رعايت سلسله مراتب اداري منظور شده در هر واحد سيستم اداري

                                              2- سركشي و نظارت شبانه روزي از واحد هاي مربوطه جهت اجراي قوانين

 و رفع نواقص احتمالي

                                     3- كنترل دقيق ورود و خروج و جلوگيري از ورود غير موجه افراد متفرقه

                                       4- كنترل موانع و حصارهاي حيطه استحفاظي و كنترل راه هاي نفوذي

                      5- برگزاري جلسات توجيهي جهت رفع و توجيه مشكلات

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-10-30 14:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ