نام و نام خانوادگي مسئول امور بهداشتي :فاطمه جوكار- كارشناس بهداشت

                                                     شرح وظايف اداره امور بهداشتي :

                                                    1-نظارت بروضعيت بهداشتي حوزه معاونت دانشجويي

                                                    2- هماهنگي هاي درون بخشي وبرون بخشي جهت حل مسائل بهداشتي

                                                    3-   بازديد از بخش هاي مختلف حوزه وارائه گزارش هاي لازم به مسئولين ذيربط

                                                    4-  پيگيري خريد و توزيع اقلام بهداشتي(دارو) در اماكن تحت پوشش معاونت و  نظارت

                                                     و كنترل بر مصرف آنها

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-1-17 14:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ